Έξοδα αγοράς ακινήτου

Για την απόκτηση ενός ακινήτου ο αγοραστή πρέπει να υπολογίζει τις παρακάτω δαπάνες:

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου (Φ.Μ.Α.) ίσο με 3% επί του αναγραφόμενου τιμήματος ή αντικειμενικής αξίας (όποιο είναι υψηλότερο). Ο ΦΜΑ επαυξάνεται και με φόρο υπέρ Ο.Τ.Α. ο οποίος υπολογίζεται ως 3% επί του ποσού του Φόρου Μεταβίβασης. Ο αγοραστής απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία και πληροί της προϋποθέσεις για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας. Για την προαναφερόμενη απαλλαγή, καθώς και για τον ακριβή υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, αρμόδιος να συμβουλέψει τον αγοραστή είναι ο συμβολαιογράφος.

Αμοιβή Συμβολαιογράφου. Συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 1,0% - 1,5% επί του αναγραφόμενου τιμήματος ή αντικειμενικής αξίας (όποιο είναι υψηλότερο).

Αμοιβή Δικηγόρου. Είναι πλέον προαιρετική η επιλογή αυτή. Ωστόσο η νομική υποστήριξη κατά την διαδικασία αγοράς ακινήτου διασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό την ομαλή και ασφαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η αμοιβή του δικηγόρου είναι θέμα συμφωνίας και επηρεάζεται από την έκταση της υπηρεσίας που παρέχεται από τον δικηγόρο και συμφωνείται κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης μεταξύ του αγοραστή και του δικηγόρου. Ακόμα και στην περίπτωση μη παράστασης δικηγόρου στο συμβόλαιο, κρίνεται απαραίτητος ο νομικός έλεγχος του ακινήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη βαρών.

Αμοιβή μεσιτικού γραφείου. Η μεσιτική αμοιβή στις αγοραπωλησίες είναι 2% απο την μεριά του αγοραστή και 2% απο την μεριά του πωλητή και υπολογίζεται με βάση την συμφωνειθήσα τιμή του ακινήτου. Ορίζεται να καταβάλουν και οι δύο πλευρές μεσιτική αμοιβή, προκειμένου να μην εμφανίζεται μεροληψία προς μία πλευρά από το μεσίτη που διενεργεί την συναλλαγή. Η πλειονότητα των μεσιτικών γραφείων ορίζουν ελάχιστη αμοιβή. Η πληρωμή της μεσιτικής αμοιβής γίνεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

Κτηματολόγιο. Τα κτηματολογικά τέλη περιλαμβάνουν τα δικαιώματα εγγραφής, τα πιστοποιητικά και το τέλος χαρτοσήμου. Υπολογίζονται σε 0,475-0,575% της αξίας του ακινήτου που αναφέρεται στη σύμβαση, πλέον 24% φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).
#buy #realestate
...

Καλή Σαρακοστή! #kite #realestate #onthewayto #easter ...

#happy #valentines #day ...

Όταν κοιτάς από ψηλά #agiasofia #realtorlife ...

Μια μικρή βοήθεια πάντα είναι πολύτιμη #young #agent #little #monkey ...

Μοναδικό διαμέρισμα επί της Βασ. Όλγας. #thessaloniki #apartment #forsale ...

Διαμέρισμα προς πώληση στην Β. Όλγας #thessaloniki #apartment #forsale ...

#working #realestate #broker #aterin_akiniton #thessaloniki ...

#apartment #forsale #potential #renovation #thessaloniki #aterin_akiniton ...

#apartment #thessaloniki #kalamaria #forsale #stairs #shell #imagination #aterin_akiniton ...

#listedbuilding #hotels #architecture #thessaloniki #forrent #aterin_akiniton #nofilter ...

Looking for the light... #thessaloniki #properties #aterin_akiniton ...

#paphos #cyprus #beauty #aterin_akiniton ...

Step up to the light... #thessaloniki #store #rent #property #aterin_akiniton ...

Ας ευχηθούμε το 2018 να φέρει στέγη και τροφή σε όλον τον κοσμο! Καλή χρονιά σε ολους! #newyear #happiness #hope #health #luck #aterin_akiniton ...

Μια ματιά στην όμορφη Άνω Πόλη #romantic #thessaloniki #shorttermlease #aterin_akiniton ...

Top

PHP Developer

Η εταιρία Global Concept με έδρα την Πυλαία Θεσσαλονίκης ζητά PHP Developer για πλήρη απασχόληση.

Παρέχουμε ανταγωνιστές αποδοχές, ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και την εμπειρία.

Απαραίτητα Προσόντα

• Καλή γνώση PHP, MySQL

• Kαλή γνώση HTML, Bootstrap, Javascript, jQuery

• Ικανότητα συνεργασίας μέσα σε ομάδα

• Θέληση για εκμάθηση νέων τεχνολογιών

Παροχές

• Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

• Συνεχής εκπαίδευση και ενασχόληση με νέες τεχνολογίες